top of page

1.
Společnost Petis, s.r.o., se sídlem Spojovací 33, Písková Lhota 290 01, IČ: 463 53 496, spisová značka C 12527 vedená u Městského soudu v Praze, jakožto provozovatel této webové stránky, podle čl. 26 Nařízení (dále jen „Správce“):

 

 užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

 • fungování webových stránek.

při vyplnění formuláře získává:

 • Jméno a příjmení

 • Adresu

 • Telefon

 • E-mail

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který nám můžete udělit.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pouze za stanoveným účelem a využíváme je pro:

 • Komunikaci s Vámi

 • Vedení zákaznické evidence

 • Upřesnění dojezdové vzdálenosti

 • Marketingové a propagační činnosti

Jak chráníme Vaše osobní údaje? 
Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás velmi důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím a zajištění bezpečnosti našich IT systémů.
Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování.

2.
Sběr cookies za účelem uvedeným v odst. 1 lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).


3.
Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu Správce námitku dle čl. 21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu petis@petis.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena bezodkladně, nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.


4.
Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.


5.
Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

 

6.
Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedena dále u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

 

7.
Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies.


8.
Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

 • Poskytovatelem webového řešení, provozovaného společností Automattic, Inc. – WordPress.com, se sídlem San Francisco, California, USA

9.
Výše uvedené platformy (zpracovatelé) dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete zejména zde:

10.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po Společných správcích informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávají, případně si vyžádat kopii,

 • vyžádat si u Společných správců přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,

 • požadovat po Společných správcích výmaz těchto osobních údajů – výmaz provedou, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Společných správců,

 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu žádat přenos těchto údajů,

 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně soud.

11.
Správce shromažďuje na webových stránkách následující soubory cookies pro zpracování zpracovatelem:

 • Typ: Marketingové | Název: collect | Účel: Využívá Google Analytics pro posílání dat o chování návštěvníka na webu | Expirace: Session | Přístup k informacím: google-analytics.com

12.

Jak odmítnout používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookie.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách:

Účinný nástroj pro správu souborů cookie je též k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ nebo zde: https://jakzablokovatcookies.cz/gdpr-v-prohlizeci

Jak pracujeme s osobními údaji a soubory Cookies
bottom of page