top of page
  • Ing. Luboš Vocásek

Srovnání nákladů různých typů vytápění

Rodinný dům

Pro různé typy staveb se hodí vždy jiný druh topného systému a každý druh má své klady a zápory. Při výběru topného systému do rodinného domu je důležité brát na zřetel pořizovací náklady a nejen provozní náklady. Některé druhy vytápění se můžou zdát levné na provoz, ale jejich pořizovací cena může dosáhnout vysoké částky, takže se to ve výsledku nevyplatí. Při výběru vytápění bychom měli zohlednit tyto faktory: investiční náklady, cenu paliva, jednoduchost obsluhy, požadavky na komfort, dostupnost a skladování paliva, spolehlivost vytápění a vliv na životní prostředí. Základem pro rozhodnutí, který typ pro vytápění se použije je kvalitně zpracovaný projekt či pečlivý výpočet. Musí se vycházet z odhadované spotřeby tepla na vytápění, ohřev vody a z předpokládané spotřeby elektřiny. Dále je důležité zvážit investiční náklady a zkusit odhadnout, jaké by mohly být náklady na provoz po dobu patnácti nebo až dvaceti let. Během této doby může totiž dojít k růstu cen a hlavně k vyššímu růstu cen u elektřiny.1) Vytápění zemním plynem

Vytápění zemním plynem se doporučuje u velkých a starších staveb s výraznými teplotními ztrátami. Velký počet českých domácností využívá pro vytápění svých domů i ohřev vody plynové kotle na zemní plyn. Když to porovnáme s elektřinou, tak dodávané množství tepla je levnější a v současné době jsou ceny plynu velmi příznivé. Ale samotná cena za dodané teplo není jedním z nejdůležitějším kritériem, zejména u novostavby se částka může vyšplhat do vysokých čísel. Musí se investovat nejen do plynového kotle, ale také do rozvodů, radiátorů, komínů a plynové přípojky, a to se jedná jen o počáteční náklady, postupem času musíme počítat i s pravidelnými servisy a revizí, ty by měli být každoroční.


2) Tepelná čerpadla

V posledních letech tepelná čerpadla získala na oblibě, jsou považovány za nejekologičtější a nejekonomičtější způsob vytápění, a proto jsou na to od státu poskytované dotace. Zejména se doporučují domácnostem, kteří potřebují dlouhodobě dodávku většího množství tepla. Ale i u tepelných čerpadel musíme počítat s pravidelnými servisy. Dotace poskytuje program Nová zelená úsporám, které zřizuje Ministerstvo životního prostředí ČR spravovaný Státním fondem životního prostředí, který poskytuje dotace pro energetické úspory a nebo kotlíková dotace. Oba tyto programy jsou na stejném principu, že se starý kotel vymění za nové tepelné čerpadlo a tím se přispěje k ochraně životního prostředí. Pomocí programu Nová zelená úsporám stát přispěje na koupi tepelného čerpadla v rozmezí 30% pořizovací ceny, tím se tento program stává pro občany zajímavý, jelikož pořizovací cena tepelného čerpadla je až v řádek statisíců a to pro domácnosti není malá částka. Nárok na dotaci má domácnost, pokud topí na elektrokotel nebo pomocí lokálních topidel.

Kotlíková dotace poskytuje možnost získání podpory až ve výši 127 500 Kč. Kotlíkovou dotaci poskytuje státní fond životního prostředí České republiky. Návratnost tepelného čerpadla je pro domácnost 5 až 10 let, hlavním aspektem je způsob předešlého vytápění.

U tepelných čerpadel je nutný každoroční servis, jelikož pravidelný servis je zárukou bezproblémového a dlouhodobého chodu zařízení. Bez provedení pravidelného servisu může dojít ke snížení účinnosti i dokonce poškození kompresoru.


3) Elektrické vytápění

Tento druh vytápění je výhodný zejména pro nízkoenergetické domy, kde je nízká teplotní ztráta, takže je zapotřebí dodávat jen minimální množství tepla. Když porovnáme pořizovací náklady s předchozími příklady, tak se jedná o minimální částku. Na druhou stranu musíme počítat s dražším provozem, ale životnost elektrického topení je vyšší než tepelné čerpadlo, které by se u nízkoenergetických domů se skoro minimální teplotní ztrátou jejich životnost nevyplatila. U elektrického vytápění se nemusí počítat s žádnými stavebními úpravy (např. komín, kotel). Jejich cenová dostupnost je velmi nízká, což společně s tím, jak snadno reagují zvyšuje jejich komfort při bydlení a snižuje tím náklady na vytápění. V posledních letech došlo ke zpřísnění podmínek pro využití elektrické energie jako hlavní zdroj pro vytápění rodinného domu. Snaha je o snižování energetické náročnosti budov a produkce škodlivých emisí. Zpřísnění se má týkat požadavků na stavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Ke splnění těchto požadavků není jednoduchá cesta, při stavbě je nutné obvodové konstrukce zateplit větší vrstvou tepelné izolace, tak i okna, dveře atd. Také je kladen větší důraz na to, aby část dodávané energie do novostavby pocházela z obnovitelných zdrojů, ale nejlépe aby si novostavba sama svou energii produkovala. Domácí energii může produkovat pomocí vodního generátoru, to je výhodné pokud člověk bydlí poblíž řeky nebo pomocí solárních panelů, která díky programu Nová zelená úsporám poskytuje dotaci na fotovoltaiku, která ušetří domácnosti až polovinu nákladů v podobě dotace až 170 000 Kč. Mezi další řešení můžeme řadit instalaci krbových kamen a multisplitové klimatizace. Tento způsob není pro domácnost moc finančně náročný a při hodnocení energetické náročnosti novostaveb představuje významný zdroj pro pokrytí spotřeby energie elektrickým vytápěním. Klimatizace také pomáhá řešit přehřívání objektů převážně v letních obdobích, které u novostaveb vykazuje daleko vetší problém než tepelné ztráty při vytápění během zimních měsíců. Za poslední roky jsme zaznamenali zvýšení teplot během letního období a tím se z klimatizace stává stále žádanější produkt a dá se říct, že je považována za nedílnou součástí při budování novostaveb. Klimatizace také požaduje pravidelný servis a čistění, který je doporučovaný prováděn každý rok. To zaručí domácnostem dlouhodobý a bezproblémový chod zařízení a předejde se tím také závadám a snižováním účinnosti celého systému.
385 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page