Slovník pojmů

B


C

Chladící výkon


Znamená, jak studený vzduch z klimatizace fouká. Naopak vzduchový výkon vyjadřuje, jak rychle, tj. s jakým dosahem. Obecně se jedná o veličinu, která nám udává tepelný tok zařízení potřebný k ochlazení vzduchu.

V

Výměník


Zařízení, které slouží k výměně energie mezi soustavami a objekty o různých parametrech. Výměníková stanice je součástí areálů továren a sídlišť. Zajišťuje distribuci tepla pro vytápění objektů a ohřev teplé vody.

A

Akustický výkon


Je absolutní hodnota hluku, která slouží pro výpočet zatížení prostoru hlukem více zdroji hluku. Není to hodnota, kterou lze zachytit sluchem. Je proto určena pro specialisty, kteří pak počítají celkový akustický tlak.
Akustický tlak


Je měřítkem zvukové energie vyzařované ze zdroje hluku, která se vyjadřuje v decibelech (dBA). Jeho hodnota je slyšitelná lidským uchem a udává se v dB(A) v určité vzdálenosti, většinou v 5 či 10 metrech.
Aquarea


Obchodní název pro tepelné čerpadlo vzduch-voda zajišťuje velmi úsporné vytápění budov. Toto zařízení umožňuje ohřev vody (TUV) pro domácí použití, vytápění pomocí radiátorů nebo podlahového topení (výrobce Panasonic).

K

Koaxiální potrubí


Kotle tohoto typu získaly své jméno podle systému používaného pro odstraňování produktů spalování. Komín má strukturu, kterou lze nejsnáze popsat výrazem „potrubí v potrubí“. Vnitřní trubka funguje jako odvod spalin, které jsou při vysoké teplotě a ohřívají vzduch vstupující vnější trubkou. Výsledkem je, že předehřátý vzduch vstupuje do plynového hořáku, který zajišťuje vyšší přenos tepla. Druhým znakem kotlů je použití zpětného topného systému v kondenzačním výměníku tepla. Díky této technologii je „návrat“ do kotle zásobován vyšší teplotou chladicí kapaliny a k jejímu ohřevu je zapotřebí méně zemního plynu.
Kaskádový manažer - kaskádové řízení


Kaskádování je proces zapínání nebo vypínání jiných zařízení podle toho, zda bylo aktivováno předchozí zařízení.
Kondenzát


Voda, která se sráží na studeném povrchu. Je nutné zajistit její odtok od zdroje.

T

Topný výkon


Během topného období se mění tepelný výkon zdroje a otopné soustavy v závislosti na venkovní teplotě. Mezní hodnoty tepelného výkonu jsou dány nejnižší venkovní výpočtovou teplotou. Topný výkon tepelného čerpadla je výsledek součtu dodané elektrické energie a energie odebrané okolnímu prostředí.
Termostat


Technické zařízení, které v daném vymezeném, více méně uzavřeném prostoru, udržuje teplotu v požadovaném (nastaveném) rozmezí.
Třícestný ventil


Je osazen na teplém potrubí a zajišťuje potřebnou teplotu v sekundárním okruhu pomocí směšování teplé vody z kotle a studené vody z vratky. Dochází tak k proměnnému průtoku v primárním okruhu a konstantnímu průtoku v sekundárním okruhu. Rozdělovací funkce – jedná se o kvantitativní regulaci.

E

Energetický štítek lokálních topidel


Lokální topidla jsou dalšími výrobky, pro které od ledna 2018 začínají platit pravidla o ekodesignu a energetickém štítkování. Povinnosti se nezavádějí pro všechny typy topidel najednou, ale budou aplikovány postupně až do roku 2022, kdy začnou platit požadavky na ekodesign pro poslední kategorii z velké rodiny těchto malých zdrojů tepla, lokální topidla na tuhá paliva. Nové předpisy významně ovlivní nabízený sortiment výrobků na trhu a některé druhy výrobků z trhu vymizí.Nové nařízení stanoví požadavky na označování energetickými štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o lokální topidla se jmenovitým tepelným výkonem 50 kW nebo méně.
Energetická třída


Energetická třída spotřebiče určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem používaným na území Evropské unie. Energetické třídy jsou definovány směrnicemi EU a jednotlivé členské země je pak zabudovávají do svých legislativ. Každý spotřebič by pak měl být takovou značkou označen.
EN16147


Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu.

S

Split jednotka


Klimatizační systém, kdy na jedinou venkovní jednotku je napojena jedna vnitřní jednotka.

P

PENB - Průkaz energetické náročnosti budov


Lidově také štítek, hodnotí budovy dle stejných kritérií, díky tomu jdou domy porovnat a objektivně zjistit energetickou náročnost objektu.

I

Invertor


Výkon zařízení osazený invertorovým kompresorem se automaticky mění

v závislosti od venkovní teploty a požadované vnitřní teploty. V porovnání

s klasickými kompresory (pevné otáčky) dokáží plynule snižovat výkon, má několikanásobně nižší rozběhový proud, ušetří až 44% energie.

Z

Zásobník


Uzavřená nádoba (lidově bojler), která je naplněna vodou určenou k mytí osob nebo předmětů.

R

Chladivo R32


Netoxické chladivo – náhrada za R 410A - má pro životní prostředí nejpříhodnější hodnoty. Je energeticky vysoce účinné a má výbornou schopnost přenosu tepla. Oproti R410a může klimatizace plněná R32 dodat i o 40-50 % vyšší výkon, dle konkrétního zařízení.
Rekuperace


Zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. ... Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %. Shromažďování energie, odpadních látek k opětovnému využití.
Referenční teplota teplé vody


237/2014 Sb., v § 4" Pravidla pro dodávku teplé vody" odst. /1/ uvádí, že tato voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku pro spotřebitele teplotu 45 - 60 °C, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v době odběrných špiček.

F

Fan coil


Fan-coil (FC, fancoil) je zařízení na bázi konvektoru určené k distribuci tepla nebo chladu do pobytových prostor a zajištění tepelné pohody prostoru. Fancoily jsou komponenty topných soustav.

D

Dvoucestný ventil


Příslušenství pro ohřev teplé vody v zásobníku pomocí tepelného čerpadla

M

Modbus


Modbus je otevřený protokol pro vzájemnou komunikaci různých zařízení, který umožňuje přenášet data po různých sítích a sběrnicích. Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem.

Kontaktujte nás

Provozovna - vzorkovna:

+420 325 613 390

petis@petis.cz

Vedoucí návrhů řešení:

Ing. Luboš Vocásek

+420 602 338 779​

Vedoucí montáží a servisu:

Martin Vocásek

+420 602 315 348

Navštivte nás

Provozovna - vzorkovna - sklad:

Petis s.r.o.

Choťánky 195, 290 01

IČO: 463 53 496

Otevírací doba:

Po - 8:00 - 16:00

Út - 8:00 - 16:00

St - 8:00 - 16:00

Čt - 8:00 - 16:00

Pá - 8:00 - 15:30

Získejte rychlou a nezávaznou nabídku...

...nebo vyplňte formulář:

Ozveme se Vám co nejdříve

Děkujeme za odesání, ozveme se Vám co nejdříve.

Kam se Vám máme ozvat?

Co Vás zajímá:

© 2021 Petis s.r.o. S patřičnou péčí vytvořil WebKick.